با توجه به سابقه درخشان و جایگاه معتبر قالیشویی تهران(زیر نظر کارخانه جام )که رضایتمندی مشتریان وفادارش موید این ادعاست و با عنایت به تحقق اصول ارزشمند (Custom Focus) شستشو و خدمات جانبی خود را که توسط متخصصین کارآمد، متبحر و با تجربه انجام می گیرد، و اذعان می دارد، خواست و سلیقه شخصی شما در اولویت بوده و پاسخگو بودن نسبت به اعمال روش ها و نوع خدمات، اصل تفکیک ناپذیر از اهداف ما می باشد.
امیدواریم با شناسایی روش ها و طراحی شیوه های جدید و نوآورانه در قالیشویی ما، قادر به ارائه خدماتی فراتر از حد انتظار شما بوده و وظیفه خود را با ایجاد یک واحد نمونه، در حد توان به انجام برسانیم.