قالیشویی جام با بیش از سی عامل در سرتاسر  اماده ارائه سرویس به شهروندان منطقه اشرفی میباشد.